28 Kentteki ve kırdaki davarları, sığırları, eşekleri ele geçirdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009