Yakup Beytel’e Dönüyor

351 Yakup Beytel’e Dönüyor Tanrı Yakup’a, “Git, Beytel’e yerleş” dedi, “Ağabeyin Esav’dan kaçarken sana görünen Tanrı’ya orada bir sunak yap.”
İncil — Yeni Çeviri 2009