Rahel’le İshak’ın Ölümü

16 Rahel’le İshak’ın Ölümü Sonra Beytel’den göçtüler. Efrat’a varmadan Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti.
İncil — Yeni Çeviri 2009