23 Yakup’un on iki oğlu vardı.
Lea’nın oğulları: Ruben –Yakup’un ilk oğlu– Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun.
İncil — Yeni Çeviri 2009