24 Rahel’in oğulları: Yusuf, Benyamin.
İncil — Yeni Çeviri 2009