28 İshak yüz seksen yıl yaşadı.
İncil — Yeni Çeviri 2009