14 Babası, “Git kardeşlerine ve sürüye bak” dedi, “Her şey yolunda mı, değil mi, bana haber getir.” Böylece onu Hevron Vadisi’nden gönderdi.
Yusuf Şekem’e vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009