19 Birbirlerine, “İşte düş hastası geliyor” dediler,
İncil — Yeni Çeviri 2009