6 Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü.
İncil — Yeni Çeviri 2009