10 Şimon’un oğulları:
Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul.
İncil — Yeni Çeviri 2009