11 Levi’nin oğulları:
Gerşon, Kehat, Merari.
İncil — Yeni Çeviri 2009