12 Yahuda’nın oğulları:
Er, Onan, Şela, Peres, Zerah.
Ancak Er’le Onan Kenan ülkesinde ölmüştü.
Peres’in oğulları:
Hesron, Hamul.
İncil — Yeni Çeviri 2009