13 İssakar’ın oğulları:
Tola, Puvva, Yov, Şimron.
İncil — Yeni Çeviri 2009