24 Naftali’nin oğulları:
Yahseel, Guni, Yeser, Şillem.
İncil — Yeni Çeviri 2009