Yakupoğulları Goşen’e Yerleşiyor

26 Yakupoğulları Goşen’e Yerleşiyor Oğullarının karıları dışında Yakup’un soyundan gelen ve onunla birlikte Mısır’a gidenler toplam altmış altı kişiydi. Bunların hepsi Yakup’tan olmuştu.
İncil — Yeni Çeviri 2009