8 İsrail’in Mısır’a giden oğullarının –Yakup’la oğullarının– adları şunlardır:
Yakup’un ilk oğlu Ruben.
İncil — Yeni Çeviri 2009