10 Sahibi gelene kadar
Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak,
Yönetim hep onun soyunda kalacak,
Uluslar onun sözünü dinleyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009