20 “Zengin yemekler olacak Aşer’de,
Krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer.
İncil — Yeni Çeviri 2009