13 Kayin, “Cezam kaldıramayacağım kadar ağır” diye karşılık verdi,
İncil — Yeni Çeviri 2009