19 Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Âda, öbürünün ise Silla’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009