26 Şit’in de bir oğlu oldu, adını Enoş koydu.
O zaman insanlar RAB’bi adıyla çağırmaya başladı.

İncil — Yeni Çeviri 2009