3 Günler geçti. Bir gün Kayin toprağın ürünlerinden RAB’be sunu getirdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009