5 Kayin’le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı.
İncil — Yeni Çeviri 2009