14 Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse,
İncil — Yeni Çeviri 2009