7 Verimli olun, çoğalın.
Yeryüzünde üreyin, artın.”
İncil — Yeni Çeviri 2009