19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009