İsrailliler’in Horev Dağı’ndan Ayrılışı

11 İsrailliler’in Horev Dağı’ndan Ayrılışı Şeria Irmağı’nın doğu yakasındaki çölde, Suf’un karşısında Arava’da, Paran ile Tofel, Lavan, Haserot, Di-Zahav arasında Musa İsrailliler’e şunları anlattı.
İncil — Yeni Çeviri 2009