Halk Casuslar Gönderiyor

19 Halk Casuslar Gönderiyor “Sonra Tanrımız RAB’bin bize buyurduğu gibi Horev’den ayrıldık, Amorlular’ın dağlık bölgesine giden yoldan geçerek gördüğünüz o geniş ve korkunç çölü aşıp Kadeş-Barnea’ya vardık.
İncil — Yeni Çeviri 2009