40 Ama siz geri dönün, Kamış Denizi yolundan çöle gidin.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009