14 Levililer bütün İsrail halkına yüksek sesle şöyle diyecekler:
İncil — Yeni Çeviri 2009