29 Böylece Beytpeor’un karşısındaki vadide kaldık.”

İncil — Yeni Çeviri 2009