19 Yahuda’yı büsbütün mü reddettin?
Siyon’dan tiksiniyor musun?
Neden şifa bulmayacak kadar yaraladın bizi?
Esenlik bekledik, iyilik gelmedi.
Şifa umduk, yılgınlık bulduk.
İncil — Yeni Çeviri 2009