9 Öte yandan, bir ulusun ya da krallığın kurulup dikileceğini duyururum da,
İncil — Yeni Çeviri 2009