6 Çünkü Yahuda Kralı’nın sarayı için RAB diyor ki,
“Sen benim için Gilat gibisin,
Lübnan’ın doruğu gibi.
Ama hiç kuşkun olmasın, seni çöle döndürecek,
Kimsenin yaşamadığı kentlere çevireceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009