3 RAB, “Yeremya, ne görüyorsun?” diye sordu.
“İncir” diye yanıtladım, “İyi incirler çok iyi, öbürleriyse çok kötü, yenmeyecek kadar çürük.”
İncil — Yeni Çeviri 2009