17 Böylece kâseyi RAB’bin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim:
İncil — Yeni Çeviri 2009