25 Zimri, Elam, Med krallarına;
İncil — Yeni Çeviri 2009