30 “Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet:
“ ‘Yükseklerden kükreyecek RAB,
Kutsal konutundan gürleyecek,
Ağılına şiddetle kükreyecek.
Dünyada yaşayanların tümüne
Üzüm ezenler gibi bağıracak.
İncil — Yeni Çeviri 2009