Halk Yeremya’nın Öldürülmesini İstiyor

261 Halk Yeremya’nın Öldürülmesini İstiyor Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim’in krallığının başlangıcında RAB şöyle seslendi:
İncil — Yeni Çeviri 2009