17 Halkın ileri gelenlerinden birkaçı öne çıkıp orada toplanmış halka,
İncil — Yeni Çeviri 2009