Kral Yehoyakim Uriya’yı Öldürüyor

20 Kral Yehoyakim Uriya’yı Öldürüyor Kiryat-Yearimli Şemaya oğlu Uriya adında peygamberlik eden bir adam daha vardı. Tıpkı Yeremya gibi o da RAB’bin adına bu kente ve ülkeye karşı peygamberlik etti.
İncil — Yeni Çeviri 2009