18 Şimdi Şihor suyundan içmek için
Mısır’a gitmek size yarar sağlar mı?
Fırat suyundan içmek için
Asur’a gitmek size ne sağlar?
İncil — Yeni Çeviri 2009