2 “Git, şunları Yeruşalim halkına duyur. RAB diyor ki,
“ ‘Gençliğindeki bağlılığını,
Gelinliğindeki sevgini,
Çölde, ekilmemiş toprakta
Beni nasıl izlediğini anımsıyorum.
İncil — Yeni Çeviri 2009