26 “Hırsız yakalandığında nasıl utanırsa,
İsrail’in halkı, kralları, önderleri,
Kâhinleri, peygamberleri de öyle utanacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009