18 “RAB diyor ki,
‘Yakup’un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım,
Konutlarına acıyacağım.
Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak,
Saray kendi yerinde duracak.
İncil — Yeni Çeviri 2009