4 İsrail ve Yahuda için RAB’bin bildirdiği sözler şunlardır:
İncil — Yeni Çeviri 2009