12 Siyon’un yüksek tepelerine gelip
Sevinçle haykıracaklar.
RAB’bin verdiği iyilikler karşısında
–Tahıl, yeni şarap, zeytinyağı,
Davar ve sığır yavruları karşısında–
Yüzleri sevinçle parlayacak.
Sulanmış bahçe gibi olacak,
Bir daha solmayacaklar.
İncil — Yeni Çeviri 2009