23 İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Yahuda ve kentlerindeki halkı eski gönençlerine kavuşturduğum zaman yine şu sözleri söyleyecekler:
‘RAB sizi kutsasın,
Ey doğruluk yurdu, ey kutsal dağ!’
İncil — Yeni Çeviri 2009