Yeremya Tarla Satın Alıyor

321 Yeremya Tarla Satın Alıyor Yahuda Kralı Sidkiya’nın onuncu, Nebukadnessar’ın on sekizinci yılında RAB Yeremya’ya seslendi.
İncil — Yeni Çeviri 2009