16 O günlerde Yahuda kurtulacak,
Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak.
O, Yahve sidkenu adıyla anılacak.’
İncil — Yeni Çeviri 2009